De familie Noorland uit de Alblasserwaard en omgeving.
Stamreeks: Willem Noorland Stamreeks: Albertje Aaltje Knoop 
 

De familie Noorland heeft in de 19e eeuw en daarvoor in Nieuwpoort gewoond. Mijn tak van deze oorspronkelijk Remonstrantse familie van handwerkslui is later naar de Hoekse Waard getrokken en naar de stad Rotterdam. Grote gezinnen waren geen uitzondering, die met een hoge kindersterfte gepaard ging. 

Wetenswaardigheden van de familie zijn niet zo gemakkelijk te vinden, omdat er in archieven vaak alleen probleem gevallen naar voren komen. Toch er is er met de gevonden gegevens wel iets van de familiegeschiedenis te reconstrueren.

Willem Noorland (1887-1973)  Stadhuis op de toegangssluis naar de Lek in Nieuwpoort

Mijn grootvader Willem Noorland ging van Puttershoek naar Rotterdam, waar hij als politieman zijn taak uitoefende. Hij was de zoon van Martinus Noorland, wagenmaker in Puttershoek. In de stamreeks van Willem Noorland staan meer genealogische gegevens. Hij wilde onderwijzer worden en had bijna de hele kweekschool in Rotterdam doorlopen, toen een conflict over zakgeld met zijn vader een eind aan de studie maakte. Hij ging werken bij de Stoomtram van Rotterdam naar de Zuid-Hollandse eilanden. Op deze wijze zal hij mijn grootmoeder Albertje Aaltje Knoop wel hebben leren kennen, die in Numansdorp woonde en werkte.

Werk lag in die tijd niet voor het oprapen, dus via de Haagse politie terug naar Rotterdam bij de Rotterdamse politie. Dit werk heeft hij ruim 25 jaar met plezier gedaan, als men zijn stoere verhalen over dit korps allemaal wil geloven. Hij was over dit soort zaken een echte verteller, die het goed brengen kon.